Een heldere curriculum vitae heeft een chronologische volgorde en begint bij de meest relevante werkervaring. Dit doe je door een puntsgewijze opstelling te hanteren waarbij de meest recente werkervaring bovenaan wordt vermeld. Voordat je het curriculum vitae samenstelt is het belangrijk om de vacature en het bedrijf goed in kaart te hebben. Bedenk om welke functie het gaat en welke informatie daarbij van belang is. Je hoeft niet meer dan twee A-4tjes te gebruiken om een overtuigend en helder curriculum vitae neer te zetten.

Wat is een curriculum vitae?

Een curriculum vitae is letterlijk vertaald een levensloop. Uit jouw cv kan een werkgever opmaken wat jij in jouw werkzame leven hebt gepresteerd. Om dit duidelijk zichtbaar te maken voor een werkgever worden jouw personalia, werkervaringen, opleidingen, cursussen, diploma’s, taalvaardigheden en computervaardigheden benoemd. Uiteraard is het mogelijk om jouw cv verder uit te breiden, zolang de informatie in jouw cv maar overeenkomt met je sollicitatiebrief.

Creatief of professioneel cv

Tegenwoordig kun je kiezen tussen een professioneel cv of een creatief cv. Een professioneel cv wordt over het algemeen het meest gehanteerd. Dit cv bevat alleen de nodig informatie die belangrijk is voor de functie.

In een creatief cv wordt de nadruk gelegd op het gebruik van kleuren en grafische vormgeving. Het gebruik van een creatief cv is voornamelijk weggelegd voor specifieke branches en functies. Heb je interesse in een professioneel of creatief cv? Neem dan contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Hoe schrijf je een sterk cv?
  • Het belangrijkste is dat de sollicitatiebrief of motivatiebrief overeenkomst met het cv en het cv overeenkomst met wat in de sollicitatiebrief wordt beschreven.
  • Zorg voor een duidelijk overzicht en duidelijke koppen, zoals personalia, werkervaring, opleidingen, competenties en referenties
  • Kies voor een creatief of professioneel cv
  • Een cv bestaat maximaal uit 2 a-4tjes. De reden hiervoor is om het cv scanbaar te houden voor de werkgever of recruiter
  • Een cv dient altijd een chronologische opbouw te hebben. Het meest relevante dient bovenaan te staan.
  • Naast een goede profielfoto is het belangrijk om een profielschets op je cv te zetten. Een profielschets bestaat uit maximaal drie regels en beschrijft jou als persoon.
Voorbeeld cv