Carrièrezaken waardeert je steun enorm en vindt het ontzettend fijn dat je op deze manier bijdraagt aan onze organisatie. Met jouw donatie kunnen wij sollicitatieconsults, workshops en online trainingen organiseren en zodoende werkzoekenden op een professionele manier begeleiden naar een baan.

Wil jij jouw donatie bekijken?

Wil jij jouw doorlopende machtiging intrekken dan kunt u dit verzoek schriftelijk indienen bij Carrièrezaken, Wilgenlaan 6, 7642 EW Wierden. Eenmalige machtigingen kunnen niet worden ingetrokken. Indien je het niet eens bent met de afschrijving dan kun je een verzoek tot terugboeking binnen 30 dagen richten aan jouw bank. Heb je vragen over je machtiging, dan kun je bellen met tel 06-45050649 of een e-mail sturen naar info@carrierezaken.com.