Hard skills en soft skills: wat is het verschil?

Hard skills en soft skills: wat is het verschil?

In de meeste vacatures wordt er gesproken persoonlijke eigenschappen die iemand dient te bezitten om de vacature te kunnen invullen. De soort eigenschappen is afhankelijk van de functie en organisatie. De gevraagde eigenschappen zijn onder te verdelen in soft skills en hard skills. Maar wat wordt er bedoeld met soft skills en hard skills?

Hard skills: Werkervaring, uitvoeren van werkzaamheden

Hard skills zijn meetbaar, aantoonbaar en aangeleerd door middel van bijvoorbeeld diploma’s of de kennis van het werken met programma’s of apparaten. Je kunt jouw hard skills kenbaar maken door het tonen van behaalde certificaten of het maken van testen. Hiermee laat jij zien welke kennis jij bezit en hoe jij deze inzet.

Soft skills: Karaktereigenschappen

Soft skills zijn waarneembaar, maar niet direct tastbaar. Het gaat hierom karaktereigenschappen en sociale vaardigheden. Tijdens een sollicitatiegesprek zal een werkgever jou de vraag stellen hoe jij met bepaalde zaken of werkzaamheden omgaat. Door middel van jouw antwoord kan een werkgevers inschatten welke karaktereigenschappen jij bezit. Een vraag zou kunnen zijn “Ben jij iemand die naar de voorgrond treedt of ben jij de stille kracht aan de zijlijn?”.

Soft skills gets little respect, but will make or break your career – Peggy Klaus (Author)

Welke skills zijn het belangrijkst?

Beide skills zijn binnen een sollicitatieprocedure even belangrijk. Wanneer je de juiste diploma’s bezit, maar qua karakter niet binnen een team of organisatie past, dan is dit direct merkbaar. Iemand met een afgeronde opleiding HBO Commerciële Economie is nog niet direct geschikt voor een commerciële omgeving.

Zoek de juiste balans tussen beide skills

Wanneer jouw skills aansluiten op de vraag vanuit de werkgever, zal je meer kans maken om aangenomen te worden. Dit heeft te maken met de zogenoemde gunfactor. Iemand die zijn werk naar behoren volbrengt en daarnaast op de juiste manier met de collega’s en klanten omgaat, zal erg succesvol zijn.