Wat betekent de NOW voor jou als werknemer?

Wat betekent de NOW voor jou als werknemer?

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland werken veel mensen vanuit huis. Daarnaast hebben werkgevers veelal te maken met werkvermindering. Om werkgevers tegemoet te komen heeft de overheid de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) in het leven geroepen. Maar wat is de NOW en wat betekent dit voor jou als werknemer?

Wat is de NOW?

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) vervangt de regeling Deeltijdverkorting. Deze maatregel is bedoeld voor werkgevers die getroffen zijn door het coronacrisis tegemoet te komen. Hiermee wordt bedoeld dat een werkgever in ieder geval drie aaneengesloten maanden een omzetverlies heeft van minimaal 20%. Met de NOW wordt de omzetdaling door de overheid gecompenseerd.

Wat betekent de NOW voor mij als werknemer?

Wanneer er bij een werkgever sprake is van minimaal 20% werkvermindering, dan kan deze een beroep doen op de NOW. De werkgever kan dit via het UWV aanvragen. Wanneer de werkgever aan de voorwaarden voldoet en in aanmerking komt voor deze subsidie, kan de werkgever werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen.

Moet mijn werkgever mij doorbetalen?

Werknemers die hun werkzaamheden vanuit huis kunnen verrichten, worden geacht dit te doen. Echter, kan het voorkomen dat er misschien sprake is van werkvermindering. Je zult dan minder hoeven te werken, maar je krijgt jouw reguliere salaris doorbetaald. De werkgever krijgt NOW-subsidie voor de niet gewerkte uren.

Mag mijn werkgever mij verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Nee, een werkgever mag jou daartoe niet verplichten. Ze mogen jou wel de optie geven om vakantiedagen op te nemen. Wanneer er sprake is van werkvermindering, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever die als compensatie de NOW-subsidie kan aanvragen om jouw salaris uit te betalen.

Krijg ik salaris doorbetaald als ik ziek ben geworden door het coronavirus?

Wanneer je bent getroffen door het coronavirus, heeft een werkgever een doorbetalingsverplichting. De dagen dat je ziek thuis zit gelden als ziekteverlofdagen.

Mag een werkgever mijn ontslaan vanwege werkvermindering door de coronacrisis?

Een werkgever kan op basis van werkvermindering en omzetverlies een werknemer ontslaan op basis van bedrijfseconomische redenen. Een werkgever die wegens werkvermindering en/of omzetverlies overgaat tot ontslag van medewerkers, dient toestemming te vragen bij het UWV. Een werkgever moet kunnen aantonen dat er een terugval van werk is of dat er vanwege voorgenoemde redenen een reorganisatie zit aan te komen.

Blijft de contractuele opzegtermijn en eventuele transitievergoeding van kracht?

Ja, alle contractuele overeenstemmingen met betrekking tot een opzegtermijn en een eventuele transitievergoeding blijft gelden.

Wil je meer weten over de rechten die jij als werknemer hebt tijdens de coronacrisis? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19