Werkzoekenden worden kritischer

Veel werkzoekenden die tijdens de economische crisis lastig of geen baan konden vinden, zijn nu voor een groot deel voorzien van werk. De werkloosheid is tijdens de afgelopen twee jaar flink afgenomen. Mensen verlaten hierdoor de WW en de aanvraag van het aantal uitkeringen is gedaald naar 3,7% (CBS, 18 oktober 2018)

Krapte in bepaalde sectoren

Wanneer er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaat, doet zich dit vaak eerst voor in bepaalde segmenten of sectoren. Momenteel bestaat er een grote krapte in de technische-, zorg- en ict-sector. Werkzoekenden hebben hierdoor de mogelijkheid om naar andere kansen te kijken.

Op zoek naar een andere baan of nieuwe uitdaging?

Waar eerder veel mensen op zoek waren naar een baan, zijn veel werkenden momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging. Door het ruimte aanbod aan vacatures hebben mensen de mogelijkheid om zich verder te oriënteren naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en te switchen van baan. Hierbij gaan zij op zoek naar een organisatie of functie die beter aansluit op hun wensen.

Het rekruteren van nieuwe werknemers

Naast dat veel mensen op zoek gaan naar een andere uitdaging, is er een nieuwe trend ontstaan. Deze trend bestaat uit het wegpikken van werknemers bij andere bedrijven, anders genoemd rekruteren. Recruiters van bedrijven doen dit door middel van onder andere social media kanalen zoals LinkedIn en Facebook. Door het inzetten van hogere salarissen, beter arbeidsvoorwaarden en vaste contracten proberen zij werknemers met specifieke achtergronden voor zich te winnen.

Employer Branding

Bedrijven moeten hedendaags met elkaar concurreren op gebied van aantrekkelijkste werkgever om potentieel aan te trekken. Dit doen bedrijven door middel van Employer Branding. Dit is te vergelijken met Personal Branding, maar dan op organisatieniveau. Bedrijven moeten zichzelf profileren of promoten bij de werkzoekenden die zij graag willen aantrekken tot hun organisatie.